Opslagcalculator voor KMO's

Opgelet, deze tool werd ontwikkeld in 2017 waardoor de inputdata nog afkomstig was van EANDIS en Infrax. Deze datasets zijn sterk gewijzigd ten opzichte van de nieuwe datasets van Fluvius. Hierdoor kan het zijn dat deze tool onbruikbaar is met nieuwere datasets.

Ondertussen zijn we een nieuw tool aan het ontwikkelen die zal werken met diverse datasets zoals digitale meterdata en AMR data van bedrijven.

Er zal via deze website gecommuniceerd worden wanneer de nieuwe tool online komt.

Deze tool is ontwikkeld voor het TETRA project: ‘Oplossingen voor verhoogde zelfconsumptie en zelfvoorziening bij KMO’s’ en poogt om aan te tonen in welke mate het interessant kan zijn om als bedrijf te investeren in opslag en hoeveel opslag er moet geïnstalleerd worden in het bedrijf. Daarnaast kan inzicht verkregen worden omtrent hoeveel decentrale energieproductie er zou moeten geplaatst worden (zon of wind) om optimale situaties tegemoet te komen. De resultaten van deze tool zijn louter informatief!

Deze tool werkt op basis van de opgevraagde data van de distributienetbeheerder op kwartierbasis. Voor een dimensionering die nog verder in detail gaat, wordt aangeraden om een detailanalyse te laten uitvoeren. Hierbij zal data in het bedrijf verzameld worden op kortere termijn (secondenbasis) om zo een correcte dimensionering mogelijk te maken.

EAN nummers

Algemene informatie

Indien u deze tool wilt gebruiken, is er uiteraard nood aan data. Het is dan ook de bedoeling dat deze data opgevraagd wordt bij de distributienetbeheerder. Hieronder wordt uitleg gegeven over hoe de data moet worden aangevraagd. Eénmaal de data werd ontvangen, moet deze hieronder opgeladen worden en moet de startdatum vermeld worden.

De EAN afname (verbruiksprofiel klant) is bij voorkeur in te voeren. Indien geen data wordt aangevraagd, kan gebruik worden gemaakt van het synthetisch lastprofiel S12 voor niet huishoudelijke aansluitingen boven 56kVA. De EAN injectie is niet verplicht, mits het mogelijk kan zijn dat de klant nog geen decentrale energieproductie voorhanden heeft. Indien dit niet voorhanden is, kan met simulatie waarden van zowel zon evenals wind gewerkt worden.

Eandis: (Belangrijk, gebruik Internet Explorer als webbrowser)

  1. Ga naar EANDIS Meteropname – Verbruikshistoriek Professioneel: Verbruikshistoriek aanvragen.
  2. Vul de EAN-code in van elektriciteit en wacht op de code die via mail of post toegestuurd worden.
  3. Ga terug naar dezelfde website en klik op Professioneel: Verbruikshistoriek raadplegen
  4. Vul de verkregen code in om in te loggen op het portaal.
  5. Controleer de EAN-codes en selecteer één jaar data van de betreffende EAN('s). Onthoud de startdatum omdat dit ook dient ingevuld te worden in deze tool!
  6. Maak een keuze tussen kWh of kW als eenheid van de datareeks. Onthoud deze eenheid omdat dit ook dient ingevuld te worden in deze tool!
  7. Download de betreffende file(s) naar een lokale folder van uw pc om ze nadien up te loaden naar deze tool.

Infrax:

Bij Infrax moet er gemaild worden naar contact@infrax.be en moet daar via mail de data worden aangevraagd.

Bij de keuze van de EAN nummers via de distributienetbeheerder moet gekozen worden om data ofwel in vermogen- of in energiewaarde op te vragen. Hier moet u selecteren welke data u heeft opgevraagd en zal inladen.

[MWh]

standaardprofiel voor afname wordt gebruikt

Geen data van toepassing

Mits enkel EAN afname en injectie gebruikt worden door de leveranciers van de klant (nodig om verbruik te bepalen), zal meestal productie niet via continue meteruitlezing aangevraagd worden, maar via een formulier – Opdracht tot aanvraag meetgegevens. Deze gegevens worden in txt. verzonden, indien deze beschikbaar zijn, moet continue meteruitlezing off geplaatst worden

standaardprofiel voor productie wordt gebruikt


Aangezien u geen injectieprofiel ter beschikking kan stellen, kunnen simulaties uitgevoerd worden met eigen standaard profielen. Hiervoor is het wel vereist om te weten hoeveel jaarlijkse productie u wilt ten opzichte van uw jaarlijks verbruik. Gelieve een jaarlijks geschatte jaaropbrengst in te geven in MWh. Daarnaast kan zowel gesimuleerd worden met windenergie of met zonne-energie om zo te onderzoeken welke decentrale energieproductiebron voor uw bedrijf interessant kan zijn.


[MWh]

Elektriciteitsprijzen

Voor de simulaties is het natuurlijk van belang om te rekening te houden met de huidige kostprijs. Vandaar dat de correcte kostprijs van de elektriciteit hieronder kan ingegeven worden. Mocht deze niet beschikbaar zijn, dan kan hier ook met simulatieprijzen gewerkt worden. Opgelet, deze kunnen natuurlijk sterk afwijken van de eigen elektriciteitsprijzen en zo kan een verkeerd beeld van de investering verkregen worden. Dus wordt er aangeraden om steeds te werken met de eigen elektriciteitsprijzen.

 €/kWh incl BTW
 €/kWh incl BTW

Bij decentrale energieproductie kan een keuze gemaakt worden indien er geld wordt gekregen voor injectie in piek- en daluren indien de decentrale productie-eenheid in eigen beheer is. Daarnaast kan de keuze gemaakt worden om tevens te opteren om, indien er aan zonnedelen gedaan wordt, er een bepaalde prijs moet betaald worden indien een ander bedrijf (derde partij) decentrale energieproductie plaatst bij u firma en deze doorverkoopt aan u.

 €/kWh incl BTW
 €/kWh incl BTW
 €/kWh incl BTW
Opslag

De dimensioneringstool zal pogen om de opslagcapaciteit te bepalen voor u firma. Om dit beter te kunnen afstemmen op de firma is het van belang dat er een kleinste en grootste opslagvolume bepaald wordt door u. Er kan ook gekozen worden om gebruik te maken van default waarden die een eerste idee kunnen geven van wat welk type opslag kan doen met de zelfconsumptie en zelfvoorziening van uw bedrijf. Indien deze waarden niet correct afgestemd zijn voor uw firma, kunnen deze waarden aangepast worden. Vb. Ideale opslagvolume uit de simulatie = 1 kWh opslag/ MWh verbruik, als het bedrijf een verbruik heeft van 500 MWh, zal dit overeenkomen met een effectieve opslagcapaciteit van 500 kWh. Hierbij werden alle parameters zoals depth of discharge,… al in rekening gebracht.

Specificaties van de batterijpack